Kérjük, töltse ki a kérdőívünket!

2022-ben - 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 és 2021 után immár hetedszer - szeretnénk megrajzolni Magyarország boldogság térképét (a legutóbbi felmérés eredményei itt olvashatóak). Ha kíváncsi arra, hogy évről-évre hogyan alakul a magyar lakosság boldogság, jóllét és a mentális egészség szintje, hogy mely régiókban, megyékben, városokban és községekben élnek a legboldogabb emberek Magyarországon akkor legyen résztvevője felmérésünknek és szánjon rá 12 percet a kutatás kérdőívének kitöltésére.

A Boldogságtérkép elkészítését célzó felmérést a Jobb Veled a Világ Alapítvány és az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja közösen végzi Bagdi Bella és Prof. Oláh Attila vezetésével. A kutatásban használt kérdőívcsomagot a kutatócsoport munkatársai állították össze. A nyert adatokat statisztikai elemzéseket alkalmazva csoportok szintjén dolgozzuk fel (pl. a különböző településeken élők, a férfiak és nők, a különböző korcsoportok vagy a különböző foglalkozású emberek boldogságszintjét hasonlítjuk össze), ezekből az elemzésekből egyetlen résztvevő személyazonossága sem állapítható meg. A vizsgálatban való részvétel önkéntes.